Fort – ’t Holweg

In Fort (Veeningen) zijn we in opdracht van de gemeente De Wolden, afdeling Beheer Openbare Ruimte, begonnen met diepdrainage aan te leggen langs de ’t Holweg en de directe omgeving.

De aanwonenden zijn onlangs ingelicht (zie bijlage onderaan) en de werkzaamheden zijn gestart op maandag 5 oktober.


De reden voor deze werkzaamheden is wateroverlast onder de woningen en in de tuinen aldaar. Met deze diepdrainage zal de grondwaterstand geleidelijk iets zakken, waardoor de problemen met grondwater zullen verminderen.

Update 22/11 klus is bijna gereed; de overtollige grond is afgevoerd en de bermen worden afgewerkt.