Fluitenberg – begraafplaats

In opdracht van Bouwbedrijf Reins voeren we werkzaamheden uit op de begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg. Er wordt o.a. een kamer bijgebouwd van het zgn. Transcedron.

Het Transcedron is een bouwwerk, bestaande uit diverse wanden die zo zijn geconstrueerd dat er verschillende kamers ontstaan. Deze kamers worden ingezet voor uiteenlopende doelen, waaronder bovengronds begraven, urnenmuren, gedenken in kleine gezelschappen, bijzondere graven of familiegraven.
Te zijner tijd biedt het Transcedron de vrijkomende grafstenen aan de wanden te bevestigen, waarmee na verloop van een langere periode voorzien van een overzicht van enerzijds mensen die op deze begraafplaats begraven lagen en anderzijds van trends en modes op het gebied van grafbedekking. (bron: Genius Loci).

We brengen speciale drainage, ontluchting en bomengranulaat aan voor de te planten bomen. Verder doen we het grondwerk voor de urnenkelders, de poort en de muur. Uiteraard verzorgen we ook het “gewone” civieltechnische werk zoals het opbreken van oude asfaltpaden, banden plaatsen en bestrating aanbrengen van gebakken stenen. Ook zit er wat rioleringswerk in en het aanbrengen van mantelbuizen.

Update 19/11/2012; vandaag zijn we begonnen met het afwerken van de boomgaten en dan volgt als laatste het aanbrengen van de riolering en de bestrating van gebakken stenen in brekerzand. Dit gedeelte van de begraafplaats is donderdag 13 december 2012 geopend en daarmee is ons werk gereed.

Hieronder enkele recente foto’s van het project: