Ruinerweg in Echten

Ruinerweg in Echten

Sinds week 40 zijn we aan de Ruinerweg in Echten bezig met snelheidsbeperkende maatregelen om onder andere het oversteken in de Boswachterij Ruinen veiliger te maken.

De drie kruispunten ten noorden van de spoorlijn in de Ruinerweg worden stuk voor stuk aangepakt en we beginnen op de kruising met het Woldenpad, vervolgens de kruising bij het Bovenveen en als laatste de kruising ter hoogte van Van Harte recreatiecentrum / voormalige locatie Staatsbos.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het opbreken van asfalt en het aanbrengen van een verharding van gebakken stenen met een middengeleider.

Ruinerweg in Echten

Er is sinds 7 oktober een omleiding door ons gemaakt en geplaatst en deze gaat via Gijsselte.
Update 16 maart 2020; vandaag begonnen met de laatste kruising, ter hoogte van Van Harte recreatiecentrum / Staatsbosbeheer. De omleiding via Gijsselte is weer actief.

Update 26/10; de eerste kruising met het Woldenpad is nagenoeg gereed, zie de nieuwe foto’s onder. Maandagmorgen gaan we de bypass en de afzettingen e.d. verzetten naar de volgende kruising, thv het Bovenveen.