Dunningen

Dunningen IV De Wijk

Sinds 8 mei jl. zijn we in De Wijk begonnen met het bouwrijp maken van de laatste fase van het uitbreidingsplan Dunningen, verrassenderwijs Dunningen IV genaamd.

Deze uitbreiding ligt aan de oostkant van de bestaande wijk, nabij de Woert en ten noorden van de Haalweidigerweg.
We beginnen met het plaatsen van betonnen putten waarop we de IT riolering Ø400 en Ø315 aansluiten. Het hemelwater kan zo bezinken in de bodem en bij hevige buien stort het over in de nabijgelegen Reest.

Vervolgens leggen we ook nog een zgn. vuilwaterriool Ø250 aan. Hierop worden ter zijner tijd de woningen aangesloten. Ook worden er wadi’s naast de wegen aangelegd. Als laatste leggen we de noodbestrating aan.

Dunningen