De Wijk – Dunningen

In opdracht van de gemeente De Wolden zijn we half maart 2015 gestart met het bouwrijp maken van fase 3 van het uitbreidingsplan “Dunningen” in De Wijk.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanbrengen diverse soorten riolering (beton en pvc) en het aanbrengen van diverse verhardingen. Inmiddels zijn er ook de eerste foto’s;

Update 27/5/2016; doordat de gemeente veel kavels heeft kunnen verkopen in deelgebied 1, zijn we inmiddels ook gestart met de aanleg van deelgebied 2.

Update 28/9/2016; deze week zijn we begonnen met de aanleg van de inritten, voetpaden en parkeerplaatsen e.d. aan de Kokkerije en de Dunningerhof. Tevens zullen er bomen worden aangeplant.

Update 10/11/2016; begonnen met het woonrijp maken aan de westzijde van de Dunningerhof; aanleg trottoirs, parkeerplaatsen en nieuwe gebakken stenen in het wegdek.