Drogteropslagen – aanleg betonweg

In opdracht van de Dienst Landelijk gebied beginnen we woensdag 12 februari 2014 met de aanleg van een betonweg in Drogteropslagen. Deze weg is noodzakelijk, daar anders een achtergelegen ruilverkavelingsgebied niet te bereiken is. Vorige week hebben we ook al een poging gedaan om te starten met de werkzaamheden, maar niet iedereen in Drogteropslagen zat razend enthousiast op onze komst te wachten

, om het eufemistisch uit te drukken. Ervan uitgaande dat alle plooien nu zijn gladgestreken, beginnen we rond deze tijd met de aanleg van sloten, drainage, duikers, het plaatsen van putten en uiteindelijk de aanleg van een betonweg.