Diever – Raadhuislaan

In opdracht van de gemeente Westerveld zijn we sinds 17 oktober 2013 bezig aan de Raadhuislaan in Diever (locatie gemeentehuis) met het bouwrijp maken van het gedeelte ten westen van het gemeentehuis.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat hier vrijstaande huizen op zouden komen, maar door de economische crisis is er voor dit gebied een nieuw plan ontwikkeld en komen er kleinere percelen.


Daardoor moet de riolering worden aangepast, wordt de ligging van de wegen wat veranderd en de (ligging van de) vijver aangepast.

Raadhuislaan

De bedoeling is dat er in eerste instantie dan 16 huizen (2×8) worden gebouwd.

Update 3/6/2014; Inmiddels zijn er door diverse oorzaken nog maar 4 huizen gebouwd. Daarbij is door ons onlangs een parkeerplaats aangelegd.

Update 13/7/2016 aanleg parkeerplaatsen.