De Wolden – Onderhoud elementenverharding 2012

In opdracht van de gemeente De Wolden worden op diverse plaatsen reparaties uitgevoerd aan de wegen, voetpaden, fietspaden en meer.

Het werk is gestart met de werkzaamheden aan de Molenstraat in De Wijk. Hier worden de asfaltvoetpaden vervangen door een trottoir van betontegels.

Ook wordt de riolering geïnspecteerd en worden een aantal bomen gekapt en de oude stobben weg gefreesd.

Stand van zaken 4 mei

De werkzaamheden in de Molenstraat worden afgerond, daar worden nu de kolken vervangen. Inmiddels zijn we ook begonnen in de Sportlaan en de Prinses Margrietlaan te Koekange. Net als in De Wijk wordt het oude asfalt verwijderd en vervangen door tegels.

Volgende week beginnen we in Schrapveen met het herstellen van een  straatdeel (de weg richting de Reest, nabij de Kiefte).

Stand van zaken 12 juni

Het aanbrengen van beton grasstenen in de bermen in Eursinge, het Stapelerveld en nabij Drogteropslagen is gereed. De laatste platen worden deze week langs de Spiekampenweg gelegd. Door stampbeton achter de banden is er onvoldende ruimte voor grasstenen in de berm. Hier worden kunststoffen grasplaten aangebracht die veel dunner zijn en daardoor wel passen.

Inmiddels is het straatwerk in Schrapveen afgerond en zijn de werkzaamheden in Alteveer gereed. Hieronder staan foto’s van het werk aan de Molenstraat, een paar van  Schrapveen en een foto van de Spiekampenweg (voor de ouderen onder ons: de Echtenseweg).