De Wijk – Wiltenweg

Sinds 21 september 2015 zijn we aan de Wiltenweg in De Wijk bezig met het vervangen van een stuk hoofdriool. Het betreft het riool in het gedeelte tussen huisnummer 33 t/m 41a.

Voor de goede werking van het riool is het ook nodig om het gemeentelijke deel van de huisaansluitingen te vervangen.

De oude gresbuizen worden vervangen door pvc tot de gemeentegrens / particuliere tuin.

update 28/9. Door de bijzonder diepe ligging van de riolering en de hoge grondwaterstand, zijn we genoodzaakt sleufbekisting toe te passen; zie de bijgevoegde foto’s. Ook is er extra bemaling opgezet om het opkomende grondwater te beteugelen dat door de onderbroken leemlaag werkelijk naar boven spoot.