De Wijk – reconstructie Dorpsstraat

Sinds enkele weken zijn we in opdracht van gemeente De Wolden begonnen met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Dorpsstaat in De Wijk. In verband met diverse dorpsactiviteiten beginnen we direct na de Pinksteren en wel op dinsdag 22 mei a.s. met het “echte werk”. Voor die tijd zijn er al enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals de bouwkundige opnamen van de belendende bebouwing, verleggen van kabels en leidingen en de aanleg van proefstukken van gebakken stenen. Het werk zal (uiteraard) gefaseerd worden uitgevoerd, te beginnen aan de westzijde nabij het Burg. Veenhovenplein. Er wordt een nieuwe HWA-riolering aangelegd, waarop de straat- en trottoirkolken worden aangesloten. Ook krijgt ieder perceel een aansluiting, zodat iedere aanwonende hun hemelwater daarop kunnen aankoppelen. Verder komt er komt een bypass van gebroken puin die als tijdelijke omleiding fungeert voor het doorgaande verkeer. 

Update 19/10; het werk vordert gestaag, mede door het mooie weer. Inmiddels is het eerste gedeelte van het beton in de middengeleiders en de bochtverbredingen in/op de kruising met de Julianaweg gestort (antraciet). Zie de bijgevoegde foto’s onder.