De Wijk – Holwortelplein

In opdracht van de gemeente De Wolden gaan we in het kader van het centrumplan De Wijk een uitbreiding van de parkeerplaatsen op het Holwortelplein aanleggen.

Dit plein ligt gesitueerd ter hoogte van Dorpsstraat 61-63, en de extra parkeerplaatsen (40) komen ten noorden van de bestaande parkeerplaatsen (zgn. Horstlocatie, voormalige basisschool).

Het is hiervoor nodig om tevens extra aanpassingen te doen aan de Dorpsstraat, ter hoogte van de kruising met de Julianaweg; de riolering moet worden veranderd en ook de oversteekplaats.

De aanwonenden en betrokken ondernemers zijn reeds door de gemeente ingelicht.

Maandag 4 maart 2013 zijn we gestart met de eerste werkzaamheden; bosjes rooien, cunetten graven en de aanleg van een nieuw stuk hoofdriolering. Inmiddels is het eerste zand aangevoerd en beginnen we met het plaatsen van de kolken en banden.

Update 4/4 door de aanhoudende winter/nachtvorsten is er helaas enige achterstand opgelopen, maar door extra inzet van mensen hopen we dat de komende weken weer in te halen.

Zie ook het artikel in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 23/2, in de bijlage onderaan.

Update 17/4: de parkeerplaatsen zijn bijna gereed en volgende week (wk 17) wordt middels een zgn. halve wegafzetting de oversteek e.d. in de Dorpsstraat veranderd.