Darp – Reconstructie Oosterbrinkweg e.o.

Voor de gemeente Westerveld hebben we de Reconstructie Oosterbrinkweg, Schierbosweg (gedeeltelijk) en Eursingeresweg (gedeeltelijk) nabij Darp uitgevoerd.

Het werk bestond onder andere uit het repareren van het riool en het nieuw aanbrengen van de complete verharding. De riolering was sterk verouderd. Het beton was aangevreten en het riool was ondergedimensioneerd wat mede voor verzakking van de weg zorgde.

Tijdens de uitvoering is de toegankelijkheid van de weg voor de aanwonenden en bedrijven gehandhaafd. In overleg met hen is continuïteit van de aan- en afvoer gegarandeerd gebleven.