bedrijfspand in Assen

Aanleg terrein bedrijfspand Assen

Op bedrijvenpark Messchenveld in Assen zijn we onlangs gestart met het grondwerk voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. Hier zal eerst een paar duizend kuub grond ontgraven worden en afgevoerd. Het werk bestaat verder uit rioolwerk (gescheiden stelsel), aanbrengen wegfundering, (machinaal) aanleggen waterdoorlatende rijbaan en parkeerplaatsen, plaatsen van bouwhekken en als laatste de groenvoorzieningen.

In samenwerking met Staalbouw DtB zijn we momenteel ook aan het werk in Emmen en Zutphen. Ook hier worden bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd. Hierna volgen er nog meerdere locaties in Noord-Nederland waar wij gaan starten met het aanleggen van de complete infrastructuur.