Alteveer – Kremersdijkje

Buning Wegenbouw bv heeft in zijn bijna 50 jarige bestaan altijd minstens driekwart van zijn omzet gegenereerd als hoofdaannemer.

Voor de Dienst Landelijk Gebied voeren we momenteel een tweede opdracht uit, wederom als hoofdaannemer.

In Alteveer, gem. De Wolden, zijn we sinds maart 2014 bezig met het verbreden en aanpassen van het Kremersdijkje.

Dit fietspad wordt door de ruilverkaveling tegenwoordig ook door enkele lokale landbouwers gebruikt en dient daarom te worden versterkt en verbreed. Hiervoor wordt er beton gestort waar later dilatatievoegen in worden gezaagd. Ook worden er enkele duikers gelegd en veeroosters geplaatst.